Phương Thức Thanh Toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHU A DỰ ÁN GOLD HILL

Phương thức 1: Trả trong 3 tháng
Đợt 1: 50% ngay khi ký hợp đồng
Đợt 2: 30% sau 1 tháng kể từ khi ký hợp đồng
Đợt 3: 18% sau 3 tháng kể từ khi ký hợp đồng
Đợt 4: đóng 2% thông báo làm thủ tục cấp sổ

Phương thức thanh toán 1: khách hàng được hưởng chiết khấu 20% trên tổng giá trị hợp đồng

Phương thức 2: Trả trong 06 tháng
Đợt 1: 30% ngay khi ký hợp đồng
Đợt 2: 30% sau 3 tháng kể từ khi ký hợp đồng
Đợt 3: 38% sau 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng

Đợt 4: 2% thông báo làm thủ tục cấp sổ đỏ

Phương thức thanh toán 2: khách hàng được hưởng chiết khấu 15% trên tổng giá trị hợp đồng

Phương thức 3: Trả trong 30 tháng
Đợt 1: 20% ngay khi ký hợp đồng
Đợt 2: liên hệ để biết thông tin chi tiết


Tags: Phương thức thanh toán dự án Gold Hill