Code Đăng Ký Nhận Email Cho Google Site

Code này kế thừa tiếp từ bài tạo hộp đăng ký nhận tin mới qua email cho google site bạn nào dùng thì đọc lại nha.


 Để tạo một hộp đăng ký nhận tin mới cho google site bài này sẽ sử dụng feedburner, các bạn đọc thêm bài tạo feed cho google site bằng feedburner để biết thêm ...
        Sau khi thực hiện xong bài tạo feed cho google site bằng feedburner vào tab Publicize chọn Email Subscriptions
        Nhấn vào nút Activate để tiếp tục. Trong trang hiện ra coppy đoạn code:
        Nhấn vào nút Save để lưu lại.
        Tiếp theo trở lại trang google site của bạn, tại nơi bạn muốn chèn hộp thoại đăng ký nhận tin, bài viết mới sử dụng tiện ích có tên là code wrapper để chèn code đó vào. Kết quả được như sau:

Đăng ký nhận bài viết mới


Trong đoạn code dưới chú ý thay đổi đoạn được bôi màu đỏ.^^

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Module>
<ModulePrefs title="Đăng ký nhận Email"/>
<Content type="html"><![CDATA[
<div style="background: url('https://lh5.googleusercontent.com/-IAxJsppF8BU/TvnCBu99R9I/AAAAAAAAA2k/3KI3I0Thyyg/s238/bg_newsletter.jpg') no-repeat scroll 0 0 transparent; border:0px solid #ccc;padding:3px;text-align:center;width: 205px;height: 254px;">
<div style="border:0px solid #ccc;padding:3px;margin-top: 85px;text-align:center;font-weight: bold;color: #FFFFFF;width:205px;">Đăng ký nhận Email</div>
<div style="border:0px solid #ccc;padding:3px;margin-left: -7px;text-align:center;color: #FFFFFF;width:205px;">Đăng ký nhận bài viết mới trên blog <a style="color: #FFFFFF;text-decoration:none;text-decoration:blink;" href="https://sites.google.com/site/qbinh68">www.quocbinhvip.tk</a></div>
<form style="border:0px solid #ccc;padding:3px;margin-top: 16px;text-align:center;" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=quocbinhviptk', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
<div style="float:left;border:0px solid #ccc;margin-left: -7px;padding:3px;text-align:center;font-weight: bold;color: #FFFFFF;">Email:</div>
<div style="float:left;border:0px solid #ccc;padding:3px;text-align:center;"><input type="text" style="width:140px" name="email"/></div>
<input type="hidden" value="quocbinhviptk" name="uri"/>
<input type="hidden" name="loc" value="en_US"/>
<div style="float:right;border:0px solid #ccc;padding:3px;text-align:center;"><input type="submit" value="Subscribe" /></div>
</form>
</div>
]]></Content>
</Module>