Code âm lịch cho google site


Hihi, lang thang thấy có một số bạn có code lịch có cả ngày âm ngày dương rất hay, táy máy lấy về chia sẻ cho bạn nào cần thì dùng. Vẫn sử dụng tiện ích Embed gadget đã sử dụng trong bài chèn lịch và đồng hồ cho googlesitechèn biểu tượng yahoo status vào google site nhưng lần này mình đã có link của tiện ích đó nên sẽ đơn giản hơn ở bước chèn tiện ích là không phải vào <HTML> nữa các bạn chỉ cần vào Chèn > Tiện ích khác > Thêm tiện ích bằng URL Nhập URL cho tiện ích bạn muốn thêm bằng địa chỉ sau:

http://www.gstatic.com/sites-gadgets/embed/embed.xml
            Trong phần cài đặt tiện ích chèn code sau vào ô Embedding snippet  để  chiều cao 250px, chiều rộng 265px. Chúc các bạn thành công!
<html xml:lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<meta content="text/javascript" http-equiv="Content-Script-Type">
<meta content="quocbinhvip, www.quocbinhvip.tk" name="author">
<meta content="Âm lịch, Lịch Việt" name="description">
<meta content="quocbinhvip, FIVN, Âm lịch, Lịch Việt" name="keywords">
<script src="https://sites.google.com/site/testcodesite2011/home/luu-tru/amlich.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<link type="text/css" href="https://sites.google.com/site/testcodesite2011/home/luu-tru/amlich.css" rel="stylesheet">
<title>Âm lịch</title>
</head>
<body>
<table>
<tbody><tr><td>
<div id="content">
<span id="Calendar"><table class="thang">
<tbody><tr><td class="navi-l" colspan="2"><a onclick="drawCalendar(2010,12,0,1); return false;" href="#">«</a>&nbsp;&nbsp;<a onclick="drawCalendar(2011,11,0,1); return false;" href="#">‹</a></td>
<td class="tenthang" colspan="3">12/2011</td>
<td class="navi-r" colspan="2"><a onclick="drawCalendar(2012,1,0,1); return false;" href="#">›</a>&nbsp;&nbsp;<a onclick="drawCalendar(2012,12,0,1); return false;" href="#">»</a></td></tr>
<tr>
<td title="Thứ hai" class="ngaytuan">T2</td>
<td title="Thứ ba" class="ngaytuan">T3</td>
<td title="Thứ tư" class="ngaytuan">T4</td>
<td title="Thứ năm" class="ngaytuan">T5</td>
<td title="Thứ sáu" class="ngaytuan">T6</td>
<td title="Thứ bảy" class="ngaytuant7">T7</td>
<td title="Chủ nhật" class="ngaytuancn">CN</td>
</tr>
<tr>
<td class="trong"><div class="t2t6">&nbsp;</div><div class="am">&nbsp;</div></td>
<td class="trong"><div class="t2t6">&nbsp;</div><div class="am">&nbsp;</div></td>
<td class="trong"><div class="t2t6">&nbsp;</div><div class="am">&nbsp;</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(7,11,2011,0,2455897,1,12,2011);" title="Ngày Canh Dần, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">1</div><div class="am">7/11</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(8,11,2011,0,2455898,2,12,2011);" title="Ngày Tân Mão, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="homnay"><div class="t2t6">2</div><div class="am">8</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(9,11,2011,0,2455899,3,12,2011);" title="Ngày Nhâm Thìn, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t7">3</div><div class="am">9</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(10,11,2011,0,2455900,4,12,2011);" title="Ngày Quý Tỵ, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="cn">4</div><div class="am">10</div></td>
</tr>
<tr>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(11,11,2011,0,2455901,5,12,2011);" title="Ngày Giáp Ngọ, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">5</div><div class="am">11</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(12,11,2011,0,2455902,6,12,2011);" title="Ngày Ất Mùi, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">6</div><div class="am">12</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(13,11,2011,0,2455903,7,12,2011);" title="Ngày Bính Thân, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">7</div><div class="am">13</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(14,11,2011,0,2455904,8,12,2011);" title="Ngày Đinh Dậu, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">8</div><div class="am">14</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(15,11,2011,0,2455905,9,12,2011);" title="Ngày Mậu Tuất, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">9</div><div class="am">15</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(16,11,2011,0,2455906,10,12,2011);" title="Ngày Kỷ Hợi, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t7">10</div><div class="am">16</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(17,11,2011,0,2455907,11,12,2011);" title="Ngày Canh Tý, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="cn">11</div><div class="am">17</div></td>
</tr>
<tr>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(18,11,2011,0,2455908,12,12,2011);" title="Ngày Tân Sửu, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">12</div><div class="am">18</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(19,11,2011,0,2455909,13,12,2011);" title="Ngày Nhâm Dần, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">13</div><div class="am">19</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(20,11,2011,0,2455910,14,12,2011);" title="Ngày Quý Mão, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">14</div><div class="am">20</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(21,11,2011,0,2455911,15,12,2011);" title="Ngày Giáp Thìn, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">15</div><div class="am">21</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(22,11,2011,0,2455912,16,12,2011);" title="Ngày Ất Tỵ, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">16</div><div class="am">22</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(23,11,2011,0,2455913,17,12,2011);" title="Ngày Bính Ngọ, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t7">17</div><div class="am">23</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(24,11,2011,0,2455914,18,12,2011);" title="Ngày Đinh Mùi, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="cn">18</div><div class="am">24</div></td>
</tr>
<tr>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(25,11,2011,0,2455915,19,12,2011);" title="Ngày Mậu Thân, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">19</div><div class="am">25</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(26,11,2011,0,2455916,20,12,2011);" title="Ngày Kỷ Dậu, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">20</div><div class="am">26</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(27,11,2011,0,2455917,21,12,2011);" title="Ngày Canh Tuất, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">21</div><div class="am">27</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(28,11,2011,0,2455918,22,12,2011);" title="Ngày Tân Hợi, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">22</div><div class="am">28</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(29,11,2011,0,2455919,23,12,2011);" title="Ngày Nhâm Tý, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">23</div><div class="am">29</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(30,11,2011,0,2455920,24,12,2011);" title="Ngày Quý Sửu, tháng Canh Tý, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t7">24</div><div class="am">30</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(1,12,2011,0,2455921,25,12,2011);" title="Ngày Giáp Dần, tháng Tân Sửu, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="cn">25</div><div class="am">1/12</div></td>
</tr>
<tr>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(2,12,2011,0,2455922,26,12,2011);" title="Ngày Ất Mão, tháng Tân Sửu, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">26</div><div class="am">2</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(3,12,2011,0,2455923,27,12,2011);" title="Ngày Bính Thìn, tháng Tân Sửu, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">27</div><div class="am">3</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(4,12,2011,0,2455924,28,12,2011);" title="Ngày Đinh Tỵ, tháng Tân Sửu, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">28</div><div class="am">4</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(5,12,2011,0,2455925,29,12,2011);" title="Ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Sửu, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">29</div><div class="am">5</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(6,12,2011,0,2455926,30,12,2011);" title="Ngày Kỷ Mùi, tháng Tân Sửu, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t2t6">30</div><div class="am">6</div></td>
<td onmouseout="cleanInfo();" onmouseover="showDayInfo(7,12,2011,0,2455927,31,12,2011);" title="Ngày Canh Thân, tháng Tân Sửu, năm Tân Mão" class="ngaythang"><div class="t7">31</div><div class="am">7</div></td>
<td class="trong"><div class="t2t6">&nbsp;</div><div class="am">&nbsp;</div></td>
</tr>
<tr>
<td class="trong"><div class="t2t6">&nbsp;</div><div class="am">&nbsp;</div></td>
<td class="trong"><div class="t2t6">&nbsp;</div><div class="am">&nbsp;</div></td>
<td class="trong"><div class="t2t6">&nbsp;</div><div class="am">&nbsp;</div></td>
<td class="trong"><div class="t2t6">&nbsp;</div><div class="am">&nbsp;</div></td>
<td class="trong"><div class="t2t6">&nbsp;</div><div class="am">&nbsp;</div></td>
<td class="trong"><div class="t2t6">&nbsp;</div><div class="am">&nbsp;</div></td>
<td class="trong"><div class="t2t6">&nbsp;</div><div class="am">&nbsp;</div></td>
</tr>
</tbody></table>
</span>
<span id="CalendarInfo"></span>
</div>
</td></tr>
</tbody></table>
<script type="text/javascript">
&lt;!--
  document.getElementById('CalendarInfo').innerHTML = "";
  function view() {
    var s;
    view = getView();
    column = getColumn();
    if (view == 1) s = printSelectedYear();
    else s = printSelectedMonth();
    document.getElementById('Calendar').innerHTML = s;
  }
  function showDayInfo(dd, mm, yy, leap, jd, sday, smonth, syear) {
    document.getElementById('CalendarInfo').innerHTML = "";
  }
  function printEmptyCell() {
    return '&lt;td class="trong"&gt;&lt;div class="t2t6"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div class="am"&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;\n';
  }
  view();
  _uacct = "UA-2380436-1";
  urchinTracker();
//--&gt;
</script>

</body></html>

Thêm một code âm lịch nữa:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Module>
<ModulePrefs title="Lịch âm dương"/>
<Content type="html"><![CDATA[
    <style type="text/css"><span style="background-color: transparent>
<!--
.ngay {background-color:transparent}
.thangduong{text-align:center;font-size:170%; font-weight:bold; color:#330033; background-color: transparent}
.ngayduong{text-align:center;font-size:170%;font-weight:bold; color:#666600}
.ngaythangduong{text-align:center;font-size:105%;font-weight:bold; color:#0066FF}
.thuduong{text-align:center;font-size:100%;font-weight:bold; text-decoration:underline}
.thangnamam{text-align:center;font-size:75%;color:blue;font-weight:bold}
.ngayam{text-align:center;font-size:140%;color:red;font-weight:bold}
.gioam{text-align:center;font-size:75%;color:red;font-weight:bold}
.canchi {vertical-align:top;font-weight:bold}
.normal {vertical-align:top; line-height:100%}
.hoangdao {font-size:85%;font-weight:bold}
.info{text-align:center;font-size:30%;color:#FF33CC}
-->    </span></style>
    <script language="JavaScript" src="https://sites.google.com/site/qbinh68/thu-thuat/opencart/v-1-5-x/amlich-homnay.js" type="text/javascript"></script>
    <table border-color="#DBDEE1" border="1" style="border-collapse: collapse" class="thang" height="110" scroll="0" width="100%">
      <tbody>
        <tr>
          <td class="ngaythangduong" id="gio">
            &nbsp;</td>
          <td class="ngaythangduong" id="thu">
            &nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="ngayduong" colspan="2" id="ngayduong">
            &nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            <div class="thangnamam" id="thangam">
              &nbsp;</div>
            <div class="ngayam" id="ngayam">
              &nbsp;</div>
            <div class="thangnamam" id="namam">
              &nbsp;</div>
          </td>
          <td class="canchi">
            <div class="gioam" id="canchithang">
              &nbsp;</div>
            <div class="gioam" id="canchingay">
              &nbsp;</div>
            <div class="gioam" id="canchigio">
              &nbsp;</div>
            <div class="gioam" id="tietkhi">
              &nbsp;</div>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="info" colspan="2" id="dayinfo">
            &nbsp;</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <script language="JavaScript">
<!--
//document.writeln(printToday());
showDateTime();
//-->
</script>
]]></Content>
</Module>
Comments