Code Cập Nhật Tỷ Giá Cho Google Site

Code tự động cập nhật tỷ giá cho google site

Code này chắc rất nhìu bạn share roài, mình mang về xào lại nhét lên google site để bạn nào có nhu cầu làm site trưng bày, giới thiệu sản phâm hay làm ăn buôn bán lớn nhỏ cần thì lấy về dùng cho tiện^^. Các bạn xem demo tại đây

Coppy code bên dưới lưu file với phần mở rộng là *.xml.

Sau đó đính kèm vào trang cần chèn lấy URL -> sử dụng chèn tiện ích URL.

Chúc các bạn thành công!!
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Module>
  <ModulePrefs title="Tỷ giá VNĐ" description="Tự động cập nhật tỷ giá từ vietcombank" author="Doãn Quốc Bình" author_affiliation="www.quocbinhvip.tk" author_email="quocbinhvip.tk@gmail.com"/>
<Content type="html"><![CDATA[
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
    <title>Menu Right Shop</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<div>
  <div style="margin:0; width:100%; background-color:#00380a;text-align:center;color:rgb(255,255,255)"><b><font size="4"><span>Tỷ giá tiền Việt</span></font></b><hr style="padding-bottom: 4px;color: rgb(255, 255, 255);"></div> 
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://vnexpress.net/Service/Forex_Content.js"></Script> 
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
   document.write('<table border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0">');
    try
    {
        if (typeof vForexs[0] != "undefined")
            document.write('<tr><td align="left">&nbsp;&nbsp;<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-dTP1k33PWz8/TvPZDWzPhXI/AAAAAAAAA0Q/p4R_K74zkiE/s800/ico_usd.gif">&nbsp;' + vForexs[0] + '</td><td align="left">&nbsp;' + vCosts[0] + '</td></tr>');
        if (typeof vForexs[4] != "undefined")
            document.write('<tr><td align="left">&nbsp;&nbsp;<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-So2ALiysCy8/TvPZCylcBDI/AAAAAAAAA0Q/qscLkhBZPQ0/s800/ico_jpy.gif">&nbsp;' + vForexs[4] + '</td><td align="left">&nbsp;' + vCosts[4] + '</td></tr>');
        if (typeof vForexs[8] != "undefined")
            document.write('<tr><td align="left">&nbsp;&nbsp;<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-axCnzSdbi8Q/TvPZCvbGmfI/AAAAAAAAA0Q/Iom7yYZ1UdM/s800/ico_eur.gif">&nbsp;' + vForexs[8] + '</td><td align="left">&nbsp;' + vCosts[8] + '</td></tr>');       
        if (typeof vForexs[5] != "undefined")
            document.write('<tr><td align="left">&nbsp;&nbsp;<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-zdNF5gwGWV4/TvPZCLbIXvI/AAAAAAAAA0Q/Z8dQ5mMCqPY/s800/ico_aud.gif">&nbsp;' + vForexs[5] + '</td><td align="left">&nbsp;' + vCosts[5] + '</td></tr>');
        if (typeof vForexs[6] != "undefined")
            document.write('<tr><td align="left">&nbsp;&nbsp;<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-HAcmZ39iPX0/TvPZCJEYsFI/AAAAAAAAA0Q/MKLiqO636IM/s800/ico_cad.gif">&nbsp;' + vForexs[6] + '</td><td align="left">&nbsp;' + vCosts[6] + '</td></tr>');
        if (typeof vForexs[9] != "undefined")
            document.write('<tr><td align="left">&nbsp;&nbsp;<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-akBuSVnOsQw/TvPZFBvlozI/AAAAAAAAA0Q/jIqJHriaF84/s800/ico_nzd.gif">&nbsp;' + vForexs[9] + '</td><td align="left">&nbsp;' + vCosts[9] + '</td></tr>');       
    }
    catch (error)
    {
        document.write('<tr><td colspan="2" class="source"><a href="http://quocbinhvip.tk">http://quocbinhvip.tk</a></td></tr>');
    }
    document.write('<tr style="text-align: center;"><td colspan="2" class="source"><i>( Nguồn: Vietcombank )</i></td></tr>');
    document.write('</table>');
</script>
  </div>
</body>
</html>   
]]></Content>
</Module>

Thêm code giá vàng nữa nè.^^

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Module>
  <ModulePrefs title="Giá vàng" description="Tự động cập nhật giá vàng từ vietcombank" author="Doãn Quốc Bình" author_affiliation="www.quocbinhvip.tk" author_email="quocbinhvip.tk@gmail.com"/>
<Content type="html"><![CDATA[
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">